Männerfrisur
Hochsteckfrisur mit Highlight
Schlicht und Elegant
IMG 2391 (1)
8V0A8096
8V0A8149
8V0A8245
IMG 2062
IMG 2073
IMG 2332